En av fire SUS-leger tas ut i streik

— Kirurgisk-ortopedisk klinikk og klinikk for spesialmedisin er hardest rammet, sier Elisabeth Schanche, informasjonssjef ved SUS.