Lokal-politiet skal styrkes kraftig i år

Krisestemningen i politiet er i ferd med å bli erstattet av optimisme.