• Jonas Haarr Friestad

Siktede meldte seg som vitne i natt