• På Forus er kollektivandelen 3,5 prosent. Kolumbus-direktør Tor Geir Espedal har en første ambisjon om å doble denne ved å satse på direktebusser til store bydeler. Men han vil ha hjelp av næringslivet. Jan Tore Glenjen

Ekspressbusser skal fjerne 5 kilometer bilkø