15-20 ansatte sies opp

15-20 ansatte i Sivil— forsvaret i Rogaland mister jobben når Vagleleiren i Ganddal nedlegges som skolesenter.