Ulovlig å lagre mer enn 5 liter i huset

Pass på at du ikke bryter loven når du hamstrer bensin.