• Jan Tore Glenjen

Spenncon tok lykkeleg spenntak

Bedrifta nekta å la Kjell Reidar Håland uføretrygda seg. I staden la dei til rette med arbeid han kunne klara. Det betyr enormt.