Se, nå skåler Ap og Sp igjen for Rogfast og nye veigarantier

Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Geir Pollestad (Sp) trosser Høyre-frykt om Rogfast-slutt med garantier om det motsatte og veibygging i turbofart i Rogaland.

For fire år siden sto Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Geir Pollestad (Sp) utenfor Byfjordtunnelen for å feire den rød-grønne regjeringens klarsignal for Rogfast. Nå avfeier de Høyre-frykt for Rogfast-stopp og garanterer både for Rogfast og veibygging i ekspressfart. For øvrig skåler duoen i alkoholfritt sprudlevann.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– I verste fall blir det full stans for Rogfast-prosjektet, sa Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder for Høyre på Stortinget og leder i transport- og kommunikasjonskomiteen til denne uken.

Han pekte på en tenkt situasjon etter valget der Ap og Sp kan måtte komme til å samarbeide med blant andre Rogfast-motstanderne MDG og SV for å få flertall i Stortinget.

Les også

Høyre frykter full veistopp i Rogaland

Les også

MDG-profil spretter sjampanjen hvis Rogfast stoppes

Les også

Derfor er SV mot Rogfast og fire felt til Kristiansand

– Veldig spekulativt

Utspillet er kontroversielt, og skrinleggelse av Rogfast vil være en av de aller største politiske bombene i Rogaland i moderne tid.

«Veldig spekulativt», svarer Rogfast-prosjektleder Tor Geir Espedal høflig, men avvisende når Aftenbladet ber ham blant annet forklare påløpte kostnader til nå, hva det kan koste å komme seg ut av prosjektet og når det tidligst kan skje.

Overfor Aftenbladet garanterer nå Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Geir Pollestad (Sp) at Rogfast vil bli realisert.

– Det er ikke gjenstand for forhandlinger, slår duoen fast.

— Dette er en gledens dag for hele Vestlandet, sa Geir Pollestad (Sp) og Torstein Tvedt Solberg (Ap) til Aftenbladet da Rogfast fikk klarsignal av den rød-grønne regjeringen i 2013.

Aftenbladet har invitert stortingsrepresentantene tilbake samme sted der de i mars 2013, på vegne av den rød-grønne regjeringen til Ap, Sp og SV, feiret beslutningen om å bygge Rogfast.

– Rogfast kom inn i Nasjonal transportplan (NTP) i regjering med SV, så det å true med at igangsatte veiprosjekter skal stoppes, er høyst urimelig. Målet vårt er tvert om å gjøre det raskere enn det regjeringen har lagt opp til, sier Pollestad.

Les også

Første Rogfast-kontrakt kunngjort

Les også

Lokalt næringsliv vil kjempe om milliardkontrakter i Rogfast

– Skremselspropaganda av Høyre

Torstein Tvedt Solberg (Ap) sier det er «veldig spekulativt» å påstå at noe kan ryke når det uansett ikke vil komme på forhandlingsbordet.

– Dette er et prosjekt som vår regjering har jobbet fram og fikk på plass. Dessverre har det blitt noe forsinket og dyrere, men vi er begge levende opptatt av å få dette på plass, sier han.

– Hovedprioriteringen er å få satt spaden i jorden, og jeg tror folk gjennomskuer skremselspropagandaen fra Høyre som ikke mer enn tomme ord og et forsøk på å få oppmerksomheten bort fra den ganske labre jobben de har gjort for Rogaland. Sånn sett er det litt frekt og merkelig at Tina Bru vil stille opp på bilde med Astrup som representant fra en regjering som ikke har brukt noe på Rogaland, i hovedsak har levert forsinkelser her, og i stedet prioritert milliardærer på Østlandet, sier Solberg.

Milliardøkning

Daværende statssekretær Geir Pollestad (Sp) siktet våren 2013 mot byggestart for Rogfast i 2015 og en pris på 10 milliarder. Men da Stortinget i mai sa ja til en pris på 18,9 milliarder (2017-kroner), var det forespeilet anleggsstart ved årsskiftet 2017–2018, eventuelt tidlig i 2018, og trafikkåpning i 2025/2026.

Pollestad kaller Nikolai Astrups frykt for veistopp med ny regjering som «fri fantasi».

– Det er ikke satt i gang noen nye prosjekter i Rogaland på fire år på Høyres vakt, sier han.

– Det er litt spesielt at Høyre, som lovet å snakke om egne saker i denne valgkampen, skremmer med partier som vi ikke en gang vet om kommer inn på Stortinget. Derfor kan Astrup trygt ta på seg kalosjene og komme seg tilbake til Ring 3 i Oslo.

– Men målinger tilsier jo at MDG, SV eller Rødt kanskje må til for å få flertall for Ap og Sp i Stortinget etter valget?

– Tanken på at Senterpartiet skal bli enige med MDG i veipolitikken, er like liten som at vi skal bli enige i rovdyr- eller oljepolitikken. MDG har heller ikke definert hvilken side de tilhører. De vil gå begge veier. Skal de få gjennomslag for å stoppe veiprosjekter i Rogaland eller resten av landet, må de hvert fall gå til Høyre og Frp for å snakke, og ikke til oss, sier lederen i næringskomiteen på Stortinget.

– Jeg tror heller ikke KrF og Venstre vil sitte stille i en situasjon der MDG og Rødt – hvis de kommer inn på Stortinget – får makt, sier han.

Les også

Ny rekord: Håver inn 28 millioner i bompenger – hver dag

Les også

Frp kan ikke love bompengefri motorvei til Kristiansand

Les også

To av fem Ap-velgere åpner for å regjere med MDG eller Rødt

Gjør opp status for Høyre og Frp

Her Solberg og Pollestads versjon av fire år med Høyre og Frp i regjering for Rogaland på samferdsel.

 • E 39 Hove–Ålgård er utsatt.
 • E 134 Haukeli er utsatt.
 • Rogfast får muligens oppstart i 2017, men opprinnelig plan var 2015. Likevel kaller regjeringen dette å framskynde Rogfast, opplyser duoen blant annet med henvisning til utspill i NRK i februar 2016. Selv la de opp til byggestart i 2015, 10 milliarder kroner i kostnad og åpning i 2022 eller 2023. Nå ligger det altså an til en pris på rundt 19 milliarder og åpning i 2025/2026.
 • Fremdrift på E39 Ålgård–Lyngdal er høyst usikker. Trasévalg er ikke tatt.
 • Ingen nye, store prosjekt satt i gang.
 • Jærbanen skjøvet langt ut i tid og splittet opp i to: Sandnes–Nærbø og Nærbø–Egersund.
 • Årdalstunnel riksvei 13 ligger langt frem i tid.
 • Riksvei 13 Rødsliane i Suldal er fortsatt uavklart.
 • Mye uklart og klatt med fergene på Arsvågen–Mortavika.
 • Nær 100.000 kroner i nye bompenger per rogalending.
 • Det er ikke blitt færre bompengeselskaper.
 • Bypakke Nord-Jæren (ny bompengeordning som skal finansiere samferdselstiltak) er ikke signert.

Lover veibygging i turbofart

Samtidig går duoen til valg på følgende løfter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet:

 • Fremskynde E 39 Hove–Ålgård.
 • Fremskynde E 134 Haukeli.
 • Rogfast-garanti. Det er ikke gjenstand for forhandlinger.
 • Signere bypakken i Stavanger og vurdere økt statlig bidrag.
 • Betrakte Jærbanen Sandnes–Egersund som ett prosjekt.
 • Raskere fremdrift på E 39 Ålgård–Lyngdal.
 • Prioritere tiltak på riksvei 13 tidligere.
 • Styrke satsingen på fylkesveier.
 • Få på plass reduksjon i antall bompengeselskaper.
Nikolai Astrup (H) og Tina Bru (H) frykter sirup i veibyggingen hvis de mister makten.

Høyre slår tilbake

Nikolai Astrup (H) tar for seg lovnadene punkt for punkt.

 • E39 Hove-Ålgård: - De lover å framskynde et prosjekt de ikke har satt av penger til å framskynde. De har lovet at et titalls prosjekter rundt forbi i Norge også skal framskyndes, uten å sette av penger til det. Hvilket løfte skal vi tro på? Er det løftene som gjelder for Nord-Norge, Østlandet, Vestlandet eller Sørlandet? Dette er rent valgflesk fra Arbeiderpartiet, sier Astrup.
 • E134 Haukeli: - Samme som over. Det er heller ingen utsettelse. Det er lagt opp til byggestart som det ble forutsatt i rød-grønn NTP. I tillegg er det første gang i historien at det fullføres en haukelitunnel i NTP.
 • Rogfast-garanti: - Bare partiledelsen kan gi slike løfter. Torstein Tvedt Solberg og Geir Pollestad har ikke noe de skulle ha sagt her. Også verdt å merke seg at Rogfast er den eneste saken som tilsynelatende blir fjernet fra forhandlingsbordet.
 • Signere bypakken i Stavanger og vurdere økt statlig bidrag: - Ordet «vurdere» er ikke veldig konkret. I tillegg vil bypakken være signert før eventuell ny regjering tiltrer.
 • Jærbanen i ett prosjekt: - De setter ikke av en krone til dette.
 • Raskere framdrift på E 39 Ålgård-Lyngdal: - Ikke nevnt i ett ord i deres NTP. I tillegg kan ikke Eirik Sivertsen (Ap) garantere for fire felt fra Stavanger til Kristiansand.
 • Tiltak på riksvei 13 tidligere: - Akkurat som de andre prosjektene.
 • Styrke satsingen på fylkesveier: - Det gjør vi i NTP. Ap gjør ikke det i sin alternative plan. Dette er kun luftige ord.
 • Få på plass færre bompengeselskaper: - Det er fint at Sp og Ap nå også mener dette er viktig. Ap stemte mot 1,6 milliarder i lavere takster i Rogfast og vil ha 6 milliarder mer i bompenger enn vi. I tillegg vil Ap samarbeide med SV, som vil kreve inn 63 milliarder i bompenger uten å bygge noen av veiene vi vil bygge.

Høyre: De mangler 150 milliarder

– Ap og Sp har ikke et troverdig opplegg i sine alternative NTP-er. Det er flere løfter enn det er penger. Ap har en underdekning på 150 milliarder kroner mellom hva de lover og finansierer. De vil blant annet framskynde jernbanesatsing på Østlandet til 30 milliarder, men setter bare av 3 milliarder. Hvis de skal levere på det, må de jo da kutte 27 milliarder i veisatsingen andre steder i landet. De vil også framskynde veiprosjekter som koster 50 milliarder, samtidig som de bare setter av 5 milliarder, sier Astrup.

– Velgerne aner ikke hvilke av løftene som Ap og Sp faktisk kommer til å prioritere. De har ikke penger til å realisere alle løftene, og dette er allerede før de skal forhandle med MDG, Rødt og SV. Én ting er da sikkert: Veiambisjonene kommer til å bli forhandlet ned. Så er det et åpent spørsmål hvilke veiprosjekter som ryker, sier han.

– Har du fullgod samvittighet for rogalandsbiten etter disse fire årene?

– Vi skulle gjerne gjort mer, men vi har gjort enda mer og enda raskere enn de rød-grønne. Vi har overoppfylt de rød-grønnes NTP i penger. Vi er garantisten for prosjektene i NTP hvis vi får fortsette. Med Ap og Sp aner man ikke hva man får, sier Astrup.

– MDG sier selv at de vil sprette sjampanjekorkene om de klarer å stoppe Rogfast. Det er et tydelig signal. Og så er det interessant at Ap og Sp bare vil garantere for Rogfast, men resten åpenbart åpnes for forhandlinger. Det bør også velgerne merke seg, sier han.

– Dette blir bare tåpelig. Nok en gang kommer Høyre med skremselspropaganda der de ikke snakker om egen politikk. Ap og Sp er krystallklare på våre ambisjoner og hva vi vil prioritere. Til syvende og sist er det velgerne som bestemmer, sier Solberg.

– Triks i ludo

– Forskjellen på meg og Astrup er at jeg ikke noen gang har havnet i unåde hos partilederen. Senterpartiet har prioritert penger både til E 39 og E 134, og dette bompengetrikset har jeg ingen tro på. Forskjellen er at vi fikk på plass og bygget Svotunnelen på riksvei 13. Høyre gir vage løfter for Årsdalstunnel i 2030. Vi fikk satte i gang Ryfast, og vi vil levere om vi vinner valget, sier Pollestad.

Han sier NTP bare er overoppfylt med et par prosentpoeng med Frp og Høyre i regjering.

– Det skulle bare mangle når de har pøst på med så mye oljepenger som de har. Rogaland har ikke fått igangsatt noen store veiprosjekt, ikke mellomstore heller.

– Hvor mye selvkritikk er du som en rød-grønn representant villig til å ta for Rogfast-utsettelse og andre utsettelser på din liste?

– Ingenting. Det har skjedd på et annet partis vakt. Det har skjedd med Frp i regjering. Verken motorvei til Ålgård eller E 134 Haukeli trengte å bli utsatt.

– Men de er begge i tråd med rød-grønn tidsplan nå i form av en bompengeløsning nå etter forhandlinger på Stortinget?

– Det er triks i ludo. De burde gjort som vi gjorde, nemlig få på plass statlige midler for å holde framdriften og komme raskere i gang. Så prøver Stortinget å glatte over sine nedprioriteringer med en bompengeløsning. Statlige penger må ligge i rett planperiode for å komme i gang, slik Senterpartiet har gjort det, sier han.

– Jeg har forståelse for at reguleringsendringer for Rogfast ville medføre at det tok noe mer tid, men jeg reagerer sterkt når en utsettelse fra 2015 til 2017 framstilles av regjeringen som en framskyndelse, sier Pollestad.

– Hele utspillet til Astrup er drøyt, og han burde vært mer opptatt av hva han faktisk har levert til Rogaland, som dessverre er mer utsettelser enn framskyndelser. Astrup kunne bare ha holdt seg hjemme, avslutter han.

Publisert:
 1. Regjeringen
 2. Geir Pollestad
 3. Torstein Tvedt Solberg
 4. Nikolai Astrup
 5. Tina Bru

Mest lest akkurat nå

 1. Sira Kvinas største magasin er mer enn halvert. Nå ses villreinens gamle trekkvei

 2. Politiet etterforsker truck-ulykke

 3. – Aftenbladets forside er ikke avisen verdig

 4. 68 Nortura-ansatte mister jobben på Forus: – En ned­slående beskjed

 5. Nå får du 1200 kroner for fire piggdekk i Stavanger

 6. Den draps­siktede fra Kongs­berg bodde i Stav­anger