Sandnes-reven må passe seg: Kommunal skuddpremie på trappene

Du blir ikke rik av å skyte rev, men nå blir det trolig kommunal skuddpremie på Mikkel i Sandnes igjen.

Kommunedirektøren foreslår å gjeninnføre skuddpremie på rev i Sandnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tidligere Forsand kommune betalte jegere 500 kroner per skutt rev.

Sandnes kommune derimot, avviklet ordningen i 2006. Nå som kommunene har slått seg sammen, må det gjøres en ny vurdering av skuddpremie.

Kommunedirektørens anbefaling er å innføre en kommunal skuddpremie på 250 kroner.

Forsand betalte 500

I gamle Forsand kommune var skuddpremien på 500 kroner. Beløpet ble utbetalt av kommunen, men Forsand Sau og Geit dekket 133 kroner. De siste fem årene har Forsand kommune utbetalt 87.000 kroner i skuddpremie.

Da Sandnes kommune avviklet skuddpremie i 2006, var begrunnelsen at den ikke hadde særlig innvirkning på revebestanden.

Interesseorganisasjonen Sandnes Sau og Geit har imidlertid sett det som nødvendig med skuddpremie også i Sandnes, og har betalt ut 500 kroner per rev fra eget budsjett – eller 80.000 kroner de siste fem årene.

Lokallaget ønsker seg en heving av skuddpremiebeløpet, og er samtidig bekymret for egen økonomi.

Når jegere har fremvist døde rever i Forsand kommune, har rutinen vært at en fast klo klippes av reven for å hindre at skuddpremien kan innkreves flere ganger.

Kommunen vil spytte inn 250 kroner

Effekten av skuddpremieordninger er faglig omdiskutert, skriver kommunedirektøren i sin innstilling, samtidig er sauebøndenes interesseorganisasjoner tydelige på at de mener skuddpremie er viktig for å regulere revebestanden og beskytte særlig lammene om våren.

– Høy revebestand kan ha fatale utfall på viltlivet i kommunen og landbruket, heter det i innspillet fra Sandnes Bondelag.

– Mange bønder mister lam om våren på grunn av rev. Dessuten utgjør den også en trussel for bakkehekkende fugler. Det er nødvendig med en økonomisk stimulering for å holde revebestanden i kommunen under kontroll, melder Sandnes og Jæren Bonde- og Småbrukarlag.

Kommunedirektørens anbefaling er å videreføre ordningen – men i en noe annen form. I dag administrerer Sandnes Sau og Geit ordningen i Gamle Sandnes, mens Forsand Sau og Geit er en del av ordningen i Forsand.

Kommunedirektøren ser for seg at interesseorganisasjonene kan administrere ordningen og at kommunen kan dekke 250 kroner per skutt rev. Det regner hun med at vil koste om lag 20.000 kroner i året.

Hvor stort beløp interesseorganisasjonene vil legge inn i skuddpremien, på toppen av de 250 kronene, er ikke klart.

Formannskapet får saken til behandling rett over påske.

Slik gjør andre kommuner det

I Strand utbetales 300 kroner per rev, mens Gjesdal gir 272 kroner, hvor Gjesdal Sau og Geit supplerer med egne midler. Bjerkreim kommune har same ordning som Gjesdal.

Time, Klepp og Hjelmeland har alle avviklet den kommunale skuddpremieordningen.

Publisert: