• Stavanger Housing Hotel AS er solgt til Eli Hodne. Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Leilighetshotell i Stavanger solgt for 60 millioner

Utleiekongene Tom Haugvaldstad og Arild Johannesen har solgt Stavanger Housing Hotel AS i Stiftelsesgata 17 for rundt 60 millioner kroner. Kjøper er Eli Hodne gjennom selskapet Blå AS.