KS inn i vindkraftstrid i Sandnes

Trass i at Sandnes kommune har klaget på vindkraftverket på Vardafjellet, fortsetter utbyggingen. KS reagerer kraftig og ber oljeministeren sette foten ned.

Publisert: Publisert:

En strid om et vindkraftverk på Vardafjellet raser i Sandnes kommune. Mens kommunen har klaget på konsesjonsvedtaket til NVE, fortsetter byggingen. Her ses deler av Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

 • NTB

– Denne klagen må få oppsettende virkning, og vår sterke oppfordring er at myndighetene stanser byggingen. Dette er en helt urimelig overkjøring av kommunen, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til NTB.

Han mener saken er av prinsipiell karakter og et skoleeksempel på at konsesjonssystemet ikke virker.

– Hva betyr kommunenes adgang til å klage når dette i realiteten ikke får noen betydning? Dette rammer kommunenes rettssikkerhet og er definitivt noe oljeministeren bør se på, sier Eide.

Les også

Vardafjell-avgjørelse lar vente på seg

Langvarig strid

Strid rundt vindkraft på land har gitt storm i kastene i norsk energipolitikk. Nylig måtte regjeringen skrinlegge forslaget til en nasjonal rammeplan for vindkraft, og en rekke steder vokser motstanden mot allerede planlagte vindkraftverk.

Et av dem er vindkraftverket på Vardafjellet utenfor Sandnes. I begynnelsen av oktober sendte kommunen en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der de hevder at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

Men trass i klagen tillater NVE at arbeidet med vindkraftverket skrider fram.

– Dette er helt utenfor vår kontroll. Vi har heller ikke hørt noe fra NVE, men blir informert om saken gjennom mediene, sier rådgiver Gorm Lybeck Kjernli i Sandnes kommune til NTB.

Ifølge NVE gjelder klagen vedtak som er truffet i 2017 og 2018, og de vurderer nå om klagen kan realitetsbehandles på grunn av klagefristen.

– Vi vil ikke ta stilling til oppsettende virkning før dette er avklart, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Les også

Medvind for motstandere av vindkraft

Brev til Freiberg

KS sendte fredag et brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om saken. Der påpekes det blant annet at dersom NVE ikke gir oppsettende virkning i klagesaker, vil skaden allerede være skjedd når klagen er ferdig behandlet.

– Det er jo helt naturlig at man utsetter bygging inntil en klage er behandlet. Noe annet er uklokt, sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen til NTB.

Ifølge KS er det et problem at vindkraftkonsesjonene er knyttet til energiloven og ikke plan- og bygningsloven.

– Det går ofte betydelig tid fra konsesjon blir gitt til byggingen settes i gang. Da kan store endringer skje som kommunene ikke råder over. Dette bør endres. Her snakker man jo om faktisk arealdisponering, påpeker Eide.

Krever ny vurdering

I Sandnes har det skjedd en rekke endringer av vindkraftprosjektet på Vardafjell etter at konsesjonen ble gitt i 2014. Blant annet vil de planlagte turbinene bli langt høyere, og det er gjort en rekke endringer i miljø-, transport- og arbeidsplanen (MTA).

Kommunen er særlig kritisk til at dette vil føre til nye problemer rundt blant annet støy og lyssetting, noe kommunen ikke fikk vite om før naboene klaget. I verste fall kan 99 boliger bli plaget av støy over tillatt grense, mens mastene blir så høye at de må utstyres med sjenerende, blinkende lys.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) erkjenner at kommunen ikke bare kan trekke tilbake en konsesjon som er gitt.

– Vil følge opp

– Men dersom konsesjonen er gitt på feil premisser og på grunnlag av gal informasjon, er det noe helt annet. Våre fagfolk mener at byggingen ikke skjer i henhold til konsesjonen som er gitt, sier Wirak til NTB.

– Dette kommer vi til å følge opp videre og sørge for at byggingen skjer i henhold til gitt konsesjon. Noe annet vil vi ikke godta, sier ordføreren.

Publisert:

Les også

 1. Sandnes klager på Vardafjell vindkraft – vil at arbeidet skal stanses

Mest lest akkurat nå

 1. Ingebrigtsen gjør narr av Warholm-utspill

 2. Sigrid Sollund blir kjempeengstelig hver gang sjefen ber om et møte. Det er hun ikke alene om.

 3. Den kommende Røde Kors-presidenten har alltid en plan. Da sønnen fikk skallen splintret på Utøya, hadde hun 27.

 4. Familie følte seg forgiftet – hadde spist sønnens hasjbrownies

 5. Bil begynte å brenne under kjøring på fylkesvei 44

 6. Viking-helten fortsatt taus om fremtiden: – Vil ikke tenke på det nå

 1. Vindkraft
 2. Sandnes
 3. Sandnes kommune