Per Haarr fra assisterende rådmann til Base Gruppen

Per Haarr sluttet i stillingen som assisterende rådmann 1. september. Nå går han inn i styret til Base Gruppen. I tillegg til styrevervet skal han være konsulent og rådgiver.

Per Haarr sluttet i stillingen som assisterende rådmann i Stavanger 1. september, og har tidligere jobbet som direktør for oppvekst og levekår samme sted.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Det skriver Base Gruppen i en melding på egne nettsider.

Per Haarr sluttet i stillingen som assisterende rådmann i Stavanger kommune 1. september, og har tidligere jobbet som direktør for oppvekst og levekår samme sted.

Nå jobber han som selvstendig konsulent, og et av de første oppdragene han tok på seg var styrevervet i Base Gruppen.

Haarr kommer også til å utføre oppdrag innenfor områdene samfunns- og myndighetskontakt, skriver Base Gruppen.

Ilegges ikke karantene

– Ilegges Per Haarr noen form for karantene når han nå går fra offentlig til privat virksomhet?

– I utgangspunktet er det ikke karantenebestemmelser når en offentlig ansatt går over i en privat virksomhet. Vi har ikke yrkesforbud for personer som har vært offentlig ansatt om de vil over i jobber som ikke er offentlige, sier rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger kommune.

– Han skal utføre oppdrag innenfor samfunns- og myndighetskontakt i sin nye jobb. Kan han i gitte situasjoner komme i en habilitetskonflikt i sin kontakt med Stavanger lommune?

– Trygg på at vi vil ha forsvarlig saksbehandling

– Dersom det skulle oppstå slike situasjoner, må det gjøres en vurdering hvis dette blir en konkret problemstilling. Er det for eksempel saker som er unntatt offentlighet som han har kjennskap til, da vil han også ha taushetsplikt selv om han ikke lenger er offentlig ansatt, sier rådmannen.

– Jeg er trygg på at vi vil ha en forsvarlig saksbehandling og at han er tydelig i sin rolle, og at dette skjer på en transparent måte. Her må vi bruke klokskap og ha god takt og tone. Jeg er overbevist om at han vil ha et etisk bevisst forhold i sin kontakt med Stavanger kommune, sier han.

Vi ikke ansette ny assisterende rådmann

– Vil Stavanger kommune ansette en ny assisterende rådmann?

– Nei, er det kontante svaret fra Vareide.

– Hvorfor ikke?

– Ordningen med en assisterende rådmann, en stilling som Per Haarr har fylt, ble etablert i forbindelse med sammenslåingsprosessen (Finnøy og Rennesøy blir en del av Stavanger kommune fra 2020, red.anm.) som har krevd mye arbeid, der jeg som rådmann har hatt hovedansvaret, sier Vareide.

Han sier at Per Haarr har avlastet ham som rådmann i den ordinære rådmannsfunksjonen etter at det ble truffet vedtak om kommunesammenslåing.

– Nå når denne prosessen nesten er i mål, er det derfor ikke lenger behov for en slik stilling, sier rådmannen.

Per Haarr sier til Base Gruppens nettside:

– Etter å ha jobbet i offentlig sektor i mange år, har jeg mye å bidra med inn i den private. Base er en aktør som også er opptatt av at virksomheten skal ha en samfunnsnyttig verdi, utover det å tjene penger.

Konsernsjef Alfred Ydstebø ser fram til samarbeidet med Haarr.

– For oss som jobber i sfæren mellom det offentlige og private vil hans bakgrunn og erfaring tilføre oss mye, sier han til samme nettside.

Publisert: