• En Bring-sjåfør fra Serbia på kabotasjeoppdrag i Norge tjente langt under minstelønn. Transportselskapet Bring er derfor rapportert til Arbeidstilsynet for sosial dumping. Statens vegvesen

Bring rapportert for sosial dumping

Transportselskapet Bring er rapportert til Arbeidstilsynet for sosial dumping. Selskapet har også blitt rapportert for lignende forhold tidligere.