• Kommunen og fylkeskommunen spleiser på forsøket med bybåt. Arnt Olav Klippenberg

Løser bybåt sentrums-korken?

EGERSUND: Folk som har levd litt husker båtene som gikk i skytteltrafikk mellom sentrum og fabrikkene rundt havna. Nå ønsker kommunen å finne ut om bybåt kan løse opp sentrumskorken.