Kontrollkommisjonen møtte ingen barn eller unge

Hege Veland overtok som konstituert leder for Kontrollkomisjonen i november 2019. Hun sier at de allerede har endret noen rutiner. De er oftere innom avdelingene der barn og ungdom er innlagt.

Ingen av barna eller ungdommene Sivilombudsmannen snakket med på Barne- og ungdomspyskiatrisk, BUP, hadde møtt noen av de som skal kontrollere at de blir ivaretatt.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement