Kontrollkommisjonen møtte ingen barn eller unge

Hege Veland overtok som konstituert leder for Kontrollkomisjonen i november 2019. Hun sier at de allerede har endret noen rutiner. De er oftere innom avdelingene der barn og ungdom er innlagt. Foto: Jon Ingemundsen

Ingen av barna eller ungdommene Sivilombudsmannen snakket med på Barne- og ungdomspyskiatrisk, BUP, hadde møtt noen av de som skal kontrollere at de blir ivaretatt.

Les hele saken med abonnement