Styringsgruppen vil låne i banken for å gi full gass i veiprosjektene i Bymiljøpakken

Styringsgruppen for Bymiljøpakken vil leite etter alternative finansieringskilder for å realisere veiprosjekt. Fra venstre fylkesordfører Marianne Chesak, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, Sola-ordfører Tom Henning Slethei og Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Struping av fylkeskommunale garantier, og manglende fullmakter for Statens vegvesen til å forskuttere veimillioner, har fått noen av ordførerne på Nord-Jæren til å tenke alternativt om finansiering av prosjekter i Bymiljøpakken.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement