Selger deler av Øster Hus Arena

Sandnes Ulf Arena AS ber kommunen om lov til å seksjonere stadion i sju deler. En næringsdel er allerede solgt, og nå vil klubben selge ytterligere to deler for å styrke egenkapitalen og sikre finansieringen.

Publisert: Publisert:

Mandag 3. februar flytter daglig leder Tom Rune Espedal og resten av klubben inn i den nye arenaen. Foto: Jon Ingemundsen

 • Ola Fintland
  Journalist

Samme dag som administrasjonen i klubben flytter inn i Øster Hus Arena, skal kommunestyret i Sandnes behandle en sak om seksjonering og salg av deler av det nye stadionanlegget. Rådmannen anbefaler å gi samtykke til dette, men liker ikke at kommunens sikkerhet svekkes.

Kommunen er en viktig bidragsyter for å realisere den nye arenaen og betaler 40 millioner kroner i forskuddsleie for å sikre 1400 timer årlig banetid for barn og unge i det private anlegget.

I tillegg har kommunen garantert for 80 prosent av et langsiktig lån, som ikke skal overstige 29,9 millioner kroner. Her har kommunen gått inn som selvskyldnerkausjonist. Det vil si at långiver kan kreve betaling av kommunen om låntaker misligholder lånet og ikke kan gjøre opp for seg.

Sju seksjoner

Sandnes Ulf Arena AS (SUA) ønsker å dele opp stadion i sju ulike seksjoner, der den klart største vil være fotballbanen og garderober. Denne delen skal ikke selges, men SUA ønsker å seksjonere og selge tre av delene i 1. og 2. etasje, i hovedsak knyttet til næringsvirksomhet.

– Det vil styrke inntektene til Sandnes Ulf og gir dem større muskler hvis de selger flere seksjoner, og det er også med på å sikre vår bruksrett. Samtidig svekker det vår sikkerhet hvis selskapet mot formodning skulle gå konkurs, og det er er den avveiningen vi har gjort, sier rådmann Bodil Sivertsen i Sandnes kommune.

Det har lenge ligget i kortene at lokalene i 1. og 2. etasje på rundt 3000 kvadratmeter, som blir leid ut til Wang Ung og Movon treningssenter, skal seksjoneres. De eies av Jønningheia Næringsareal AS, og rådmannen ser ikke noen saklig grunn til å nekte salg og seksjonering av disse arealene.

– Dette har ligget i planen fra dag én, sier daglig leder Tom Rune Espedal i Sandnes Ulf. Samtidig opplyser han at aksjene i dette selskapet allerede er solgt til nye eiere og at dette selskapet leier ut lokalene til Wang Ung og Movon.

I saksutredningen kommer det fram at et salg av ytterligere to seksjoner, i tillegg til næringsarealet, reduserer pantesikkerheten til kommunen fordi kommunen ikke lenger vil ha pant i seksjoner (festeretten) som selges ut. Her er det snakk om to deler i andre etasje, begge på rundt 260 kvadratmeter. Den ene delen leies ut til storkiosk. Den andre er omdisponert til undervisningsformål.

Rådmannen vurderer at dette gir kommunen en saklig grunn til å nekte salg av festeretten. Samtidig ser rådmannen at mulig salg av to seksjoner kan styrke selskapets mulighet for å at langsiktig lån ikke overstiger 29,9 millioner kroner.

I saken kommer det også fram at stadion er blitt 2,8 prosent dyrere i forhold til finansieringsplanen. Dette som følge av blant annet anleggsvei, omlegging av hovedvannledning, energieffektiviserende tiltak og andre mindre endinger.

– På grunn av markedssituasjonen har ikke Sandnes Ulf Arena klart å hente inn ekstra midler som har kompensert for endringene, heter det i saken.

200 millioner

Av en totalkostnad på rundt 200 millioner kroner utgjør dette 5–6 millioner. Dette medfører økt trekk på de private garantiene. Økte salgsinntekter vil medføre reduksjon av gjeld til de private garantistene.

I finansieringsplanen fra juni 2018, som ble lagt fram for bystyret, er bygg- og prosjektkostnadene kalkulert til 155 millioner kroner, men dette inkluderte ikke bygging av næringsseksjonen, som ble skilt ut i en egen entreprise i datterselskapet Jønningheia Næringsareal AS. Det er derfor totalkostnadene for nytt stadion nå kommer opp i rundt 200 millioner kroner. I planen utgjør garantier fra private 20 millioner kroner av finansieringen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 4. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 5. Mangemillionær fra Stavanger impulskjøpte sørlandshytte til 19 millioner: - Jeg likte det jeg så

 6. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 1. Sandnes Ulf
 2. Øster Hus
 3. Sandnes kommune
 4. Bodil Sivertsen
 5. Tom Rune Espedal