• Aller først vil Klepp bygge denne ishallen, men det understrekes at den skal framstå som en aktivitet inne i parken, ikke som et dominerende bygg med park rundt, slik den vises i forprosjektet fra Norconsult. Norconsult

Denne ishallen skal sørge for at Kleppekrossen blir mer enn et veikryss

En lysende ishall får nå grønt lys av politikerne i det som blir starten på en total forandring av sentrum i Klepp.