Sandnes går for kort tunnel på E39

Politikerne i Sandnes innser at det ikke er penger til lang tunnel på E39 mellom Osli og Figgjo.

Publisert: Publisert:

– Vi kunne valgt lang tunnel og sagt at det er det beste, men da hadde det ikke blitt noen ny vei. Det finnes ikke økonomi i Bymiljøpakken til å gjennomføre lang tunnel, sier Arne B. Espedal (Ap), leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling. Foto: Fredrik Refvem

 • Birgitte Flote
  Journalist

Onsdag skal utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes diskutere den kommende E39-strekningen mellom Osli og Figgjo. Det store spørsmålet er om man skal gå for kort eller lang tunnel gjennom Krossfjellet, før saken går til mekling på grunn av innsigelser til begge forslag.

 • Kort tunnel på 470 meter ble lansert av Vegvesenet i 2018 for å spare penger.
 • Lang tunnel på 1850 meter, som først var vedtatt, er foretrukket av innbyggerne på Figgjo fordi det berører færre gårdbrukere. Hensyn til jordvern er en viktig grunn til at også Fylkesmannen i Rogaland foretrekker dette.

De siste beregningene viser en prisforskjell på rundt 480 millioner kroner mellom de to alternativene.

– Vi konstaterer at lang tunnel er best, men at det ikke er realistisk å gjennomføre rent økonomisk. Det er kjedelig, men slik er virkeligheten. Vi har ikke liggende 480 millioner kroner i en skuff til å bruke på dette, sier Arne B. Espedal (Ap), leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Statens vegvesen ønsker ny trasé for E39 med kortere tunnel mellom Bråstein og Figgjo.

Posisjonen bestående av Ap, Frp, Sp og FNB legger onsdag frem et forslag der de ber rådmannen gå i dialog for å se om det fortsatt finnes handlingsrom som ikke er prøvd ut.

– Finnes ikke det, ønsker vi å mekle på kort tunnel, sier Espedal.

– Hvilke handlingsrom tenker du på?

– Vi vet ikke hva Nye Veier tenker om denne saken. De har skjult kortene sine godt. Har de et annet alternativ, må vi få vite om det så fort som mulig. Det er uklart for oss om de jobber med et tredje alternativ for denne strekningen, sier Espedal.

– Hva har du å si til alle innbyggerne som hadde forberedt seg på lang tunnel?

– Det dårligste alternativet er om vi ikke får gjort noe som helst. Vi kunne valgt lang tunnel og sagt at det er det beste, men da hadde det ikke blitt noen ny vei. Det finnes ikke økonomi i Bymiljøpakken til å gjennomføre lang tunnel, sier han.

Krav om Tverrforbindelsen

Ap ber rådmannen gå i dialog med alle involverte parter for å se om det finnes løsninger som kan redusere inngripen i natur og landbruksområde. Et av forslagene er å redusere hastigheten fra 110 til 90 km/t slik at det går med mindre dyrket mark.

Krysset på Bråstein, som skal sikre en kobling til Tverrforbindelsen mot Foss-Eikeland, er tatt ut av planforslaget. Arbeidet med Tverrforbindelsen er stoppet opp og videre prosess er uavklart, og det er under diskusjon om prosjektet skal ha prioritet i Bymiljøpakken.

– Vi setter også som krav at prosjektet må sikre en økonomisk og praktisk løsning på tilkobling til Tverrforbindelsen mellom E39 og Rv. 44, sier Espedal.

I mai ble det kjent at Fylkesmannen i Rogaland opprettholder innsigelsen mot Vegvesenets planer om ny trasé og kort tunnel for E39 mellom Figgjo og Osli. Hovedårsaken er hensynet til jordvern. Mellom ny E39 (ny trasé) og dagens E39 vil det være om lag 100 dekar fulldyrka mark på Bråstein og om lag 130 dekar på Håland, like ovenfor Figgjo sentrum.

Sp vil ha bompenger

– Vi har hele tiden sagt vi ønsker lang tunnel, men vi er også opptatt av å få til en vei. Det vi er mest redde for er at prosjektet skal strande, sier Inger Helen Aanestad (Sp).

I avveiingen mellom å realisere veiprosjektet på den ene siden og sikre jordvern på den andre siden, vedgår Aanestad at veibygging vinner.

– Vi har landet på at det er viktigere å få vei enn å sikre jordvernet her. Det smerter meg å si dette fordi vi opplever at vi ikke burde vært i denne konflikten, verdsettingen av matjord er i denne settingen for lav. Her taper potensielt jordvernet, men det er enormt viktig at vi får startet utviklingen av veien, sier hun.

Partiet stiller seg bak posisjonens forslag, men har egne innspill som ikke får gehør hos samarbeidspartiene.

– Vi ønsker at det vurderes om en lokal bomstasjon kan være et alternativ, altså en løsning med konkret veibetaling. Dette kunne kanskje vært en mer spiselig måte å få gjennomført lang tunnel på. Når vi ber rådmannen gå i dialog med Nye Veier og vegvesenet, mener vi dette burde være en del av det man vurderer.

KrF vil ha lang tunnel

KrF Sandnes gå for opprinnelig forslag til E39 trasé Figgjo til Osli.

– Her er det prinsippet om jordvern som styrer oss. I planstrategi for ny kommuneplan vedtatt i april dette år, bestemte vi at jordvern skal være et overordnet mål, mener Christian Riska (KrF), utvalgsmedlem i UBU.

– Det overrasker oss litt at blant annet SP vil være med et forslag som vil bygge ned dyrkbar jord og ødelegge drivegrunnlaget for bøndene i dette området, legger han til.

Inger Lise Erga (Frp), i midten, støtter ikke forslaget om redusert fart. Foto: Fredrik Refvem

Frp vil ikke redusere farten

Inger Lise Erga (Frp) bekrefter at også Frp er med på fellesforslaget, men er skeptisk til å senke farten fra 110 km/t til 90 km/t.

– Så lenge det ikke er penger til det foretrukne alternativet, må vi gå for kort tunnel. Men vi kommer ikke til å støtte forslaget om redusert fart, sier Erga.

– Planen ligger inne med 110 km/t og skal vi tegne nytt for å komme ned i 90 km/t vil det ta ytterligere tid, legger Erga til.

Høyre: – Her må vi stå sammen

Høyre er primært for lang tunnel fordi det er det beste for bydelen Figgjo.

– Vi ser også at tverrforbindelsen henger i en tynn tråd med kort tunnel. Men nå er det viktigste av alt at Sandnes står samlet slik at dette ikke blir utsatt nok en gang, sier Leiv Rune Mjølsnes (H).

Han er innstilt på å støtte et forslag fra posisjonen selv om det innebærer støtte til kort tunnel.

– Vi ønsker å se detaljene i det posisjonen legger frem, men er innstilt på å få til et omforent forslag, sier Mjølsnes.

SV foreslår alternativ

SV mener behovet for å verne matjord er ufravikelig.

– Vi kan ikke gi vekk areal så lenge det finnes en alternativ trase som ikke tar like mye matjord. Matjord er er varig ressurs som ikke må bygges ned. For oss i SV er jordvern viktigere enn ny vei, sier Nina Stokke (SV), utvalgsmedlem i by - og samfunnsutvikling.

SV vil ikke akseptere en fartgrense på 110 km/t når det fører til dårligere løsninger for innbyggerne i området.

– Vi kan ikke akseptere at staten presser oss til dårlige løsninger fordi de ønsker å skru opp farten fra 90 til 110 km/t. Da får de selv komme med penger til å dekke de økte kostnadene de har påført prosjektet, sier Stokke.

SV mener det er mulig å se på en løsning med forbikjøringsfelt, og ikke full firefelts vei med 110 km/t.

– Da kan trafikken reguleres med to felt sørover når det er utfart, og to felt nordover når folk returnerer, forklarer hun.

Veien videre

Saken skal videre til endelig avgjørelse i neste kommunestyre. Deretter går veien videre til mekling med Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for å få løst innsigelsene på planforslaget. Først etter endt mekling går saken videre til 2.-gangsbehandling.

I et notat fra Statens vegvesen til Bymiljøpakken, datert 20. april, ligger Ålgård-Hove inne på 12. og sisteplass over prosjekter med avklart finansiering. Her er kostnadene antatt å være 3,92 milliarder målt i 2020-kroner.

Publisert:

Les også

 1. Bjarne Berntsen på folkemøte om ny E39: - Jeg hadde tenkt å bo her hele livet, men nå hiver Vegvesenet meg ut

 2. Vegvesenet vil gi gass på fire felt på E39 mot Ålgård

 3. Gjesdal-ordfører krever møte med Nye Veier om E39-løsning

 4. E39-traseen var bestemt. Så fikk Øyvind en telefon.

 5. Vegvesenet vil gi gass på fire felt på E39 mot Ålgård

 6. Fylkesmannen vil ha lavere fart på ny E39 i Sandnes

Mest lest akkurat nå

 1. Oppfordrer til Halloween-feiring for de minste barna

 2. Sykefraværet gikk ned, men ikke nok. Nå får de en sjanse til

 3. Silje fikk topp­karakterer og er ingeniør. Nå jobber hun i kles­butikk

 4. Gutt påkjørt på Bryne

 5. To nye smittetilfeller i Sandnes onsdag

 6. Klar melding til egen minister: Grav ut Domkirken!

 1. Figgjo
 2. E39
 3. Fylkesmannen i Rogaland
 4. Statens vegvesen