Ulovlig med betaling på biblioteket

Folkebiblioteker skal drives etter gratisprinsippet. Det står ibibliotekloven.