Kirkene forfaller

Prost Tormod Wasbø mener kommunen er mer opptatt av store, nye kulturløft enn å ta vare på gamle kulturminner.