Større og færre lensmannsdistrikter

Mindre papirarbeid og mer publikumstjeneste er den forventede gevinsten ved å endre driftsstrukturen i politidistriktet.