17-åring fra Sola fikk lang samfunnsstraff

Et langt synderegister skaffet en 17-åring fra Sola 176 timer samfunnstraff i Jæren tingrett.