Å salikatt!

Aftenbladet-leser med flere opplysninger om Fredrik Theokar Salicath.