Kvitsøy friskest i landet

Siste kvartal i fjor viste det seg at innbyggerne i Kvitsøy kommune var de med minst sykefravær i hele landet.