Ingenting avgjort om felles legevakt

Ei arbeidsgruppe skal sjå på ulike løysingar for eit eventuelt samarbeid mellom legevaktene i jærkommunane og Sandnes kommune.