Dømt for incest

En 57-åring mann fra distriktet er dømt til 15 måneders ubetinget fengsel for seksuell omgang med barnebarnet sitt. Han må også betale offreret 50.000 kroner i oppreisning.