Etterlyser flere ranstips

Ransetterforskerne etterlyser flere tips om adresser og steder hvor gjerningsmennene kan ha oppholdt seg over tid før ranet mot Norsk Kontantservice AS mandag 5. april.