Stavanger sykehus kan miste røntgen

Det kan bli aktuelt å frakte gamle og skrøpelige pasienter fra Stavanger sykehus til SiR for røntgenundersøkelser.