FAU og grunneiere foreslår to nye barnehagetomter på Austrått

To nye barnehagetomter er lansert som alternativer til tomten mellom Iglemyr skole og Austråtthallen der Trygge Barnehager ønsker å bygge.