Lang ventetid for voldtektsofre i Stavanger

Personer som utsettes for voldtekt nattetid i Stavanger, risikerer å måtte sitte på et venterom i 16 timer uten å få dusje eller skifte klær.