-Stavangers byhistorie kan få plass i 2005-budsjettet

Kultursjef Rolf Norås tror Stavangers byhistore kan få plass i budsjettet for 2005.