Aksjetap svir for kommunen

— 50 prosent av reduksjonen i Stavangers skatteinntekter i 2003 skyldes tap på aksjer i 2002, sier rådmann Ole Hetland.