Verste oljesøl på 20 år

Oljesølet utenfor Jæren i mars 2002 og i månedsskiftet februar/mars i fjor, er det mest alvorlige siden 1982.