- Sammenslåing er unaturlig

Pengene til Forsand skulle de gjerne hatt litt av. Men å slå Høle og Forsand sammen er ikke veien å gå, mener to fjordpendlende lærere.