- All nevrokirurgi kan forsvinne

Fylkeslegen i Rogaland, Ole Mathis Hetta, frykter at også den nevrokirurgiske akuttavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) kan forsvinne.