- Løy og brukte falskt navn

Unge telefonselgere for Barnas Stiftelse/Barne Aksjonen hevder de ble bedt om å ringe under falskt navn og å lyge for å få pengestøtte.