Forventer respekt for vedtaket

— Vi forventer at Fiskå Mølle nå respekterer fylkesmannens vedtak og gir oss nattero.