• Tor Inge Jøssang

Bil brant, reddet barna og Sibben