Kan bli felt av vitner

Er den siktede dansken identisk med «14-dagersmannen», kan han ha blitt sett av ti vitner.