Foreldrebetalingen for SFO reduseres ikke

Foreldrebetalingen for Skolefritidsordningen (SFO) skal ikke skal reduseres fra 2005.