Huset rasert innvendig

Et mistenkelig dødsfall i Haugesund blir nå etterforsket medbistand fra Kripos. Da avdøde i går ble funnet i egen bolig, skalinventar og innbo ha vært delvis knust og ødelagt.