Flere klager på sosialtjenester

Flere rogalendinger føler at de ikke får den sosialhjelpen de har krav på. Raskere saksbehandling, men flere klager preget 2003.