Eierne av Gimle Gård føler seg overkjørt

Gimle gård vil også bli sterkt berørt av den planlagte utbyggingen på 735 boliger mellom Revheimsveien og Golfbanen.