Kommunen lover økonomisk utredning

Stavanger kommune vil be Statens vegvesen om å beregne kostnadeneved å bygge to lokk over Motorveien. Beboerne jubler.