Vil kjøre tankskip i havsnød på land

Tankskip i havsnød kan med vilje bli kjørt opp i strandsteinene iRogaland. — Det er lettare å samle opp olje dersom eit skip ihavsnød blir kjørt på land før det søkk, seier Tom W. Hansen iKystverket.