Skjerpet straff for voldtekt av 14-åring

En 23 år gammel mann, bosatt i Stavanger, er i Gulating lagmannsrett idømt fengsel i fire og et halvt år, blant annet for voldtekt av en jente som på gjerningstidspunktet var 14 år og 11 måneder.