Autist-tvillingene har fått et bedre liv

Familien Berakvam har to autistiske tvillinger. I 1998 startet de med en omdiskutert treningsmetode av barna. Mennesker omkring reagerer. Familien Berakvam er kjempe-fornøyd med metoden.