Byplansjefen: Lover sikker skolevei når stadion bygges

Byplansjef Anne Skare måtte gjentatte ganger love politikerne i byutvikling at skolebarna som skal passere anleggsarbeidene i Jåttåvågen får en sikker skolevei.